چهارشنبه, 25 شهریور 1394 ساعت 06:59
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
 شما اسمتان جهاد دانشگاهى است؛ روى اين اسم تكيه كنيد و به مقتضاى اين اسم تمسك كنيد و حقيقتاً جهاد كنيد. وقتى جهاد؛ يعنى تلاش هدفدار براى خدا، وجود داشت، بدون ترديد موفقيت هم با آن همراه خواهد بود. (مقام معظم رهبری)
 

معاونت پشتیبانی شامل دو مجموعه زیر می باشد:

 • اداره خدمات اداری و عمومی
 • اداره حسابداری

اداره خدمات اداری و عمومی

شامل: دبیرخانه، جمعداری اموال

این حوزه در ارتباط با امور اداری و پشتیبانی نقش عمده ای ایفا می کند لازم بذکر است تمام درخواستهای واحدهای زیر مجموعه جهاد در مورد امور گزینشی و استخدامی، رفاهی، تعمیر و نگهداری فضاهای فیزیکی، امورات مربوط به نقلیه، کارپردازی و اموال از طریق این اداره انجام می گردد.

دبیرخانه:

 • انجام مراحل استخدام شامل: گزینش، تکمیل مدارک استخدامی، تشکیل پرونده پرسنلی و صدور احکام حقوقی با توجه به بخشنامه های دفتر مرکزی جهاددانشگاهی
 • انجام امور مربوط به کارکرد ماهیانه کارکنان در پایان هر ماه
 • انجام امور مربوط به ماموریتها، مرخصی ها، امور بیمه
 • پیگیری امور مربوط به مرخصی های استعلاجی بیشتر از سه روز
 • ثبت خلاصه ی مشخصات نامه های رسیده و ارسال شده در اتوماسیون
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحدهای مربوطه
 • کنترل ورود و خروج اعضاء از طریق سیستم حضور و غیاب

جمعداری اموال:

 • ثبت کلیه اموال جدید خریداری شده با برچسب اموال اختصاصی جهاد
 • صدور برگ خروج اموال
 • نظارت بر حسن نگهداری اموال موجود
 • تحویل اموال واحدها به امین اموال های معرفی شده توسط معاونین محترم
 • چک کردن دوره ای لیست اموال واحدها
 • انبارگردانی اموال
 • ورود اطلاعات اموال به کامپیوتر

اداره حسابداری و ذیحسابی:

 • بخش صدور سند، صدور چک
 • کنترل و رسیدگی حساب ها شامل: قراردادها
 • انجام عملیات حسابداری و حسابرسی
 • حسابداری اموال
 • تهیه گزارش های مالی درون و برون سازمانی
 • نگهداری و تنظیم حسابها
 • نظارت بر ثبت و نگهداری اسناد و دفاتر مالی
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه، نقدینه ها
 • نگهداری حساب اموال و نظارت بر نگهداری آن
 • ثبت و نگهداری حسابهای بودجه جاری

خدمات مالی:

 • انجام امور مربوط به کارپردازی
بازدید 1220 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 شهریور 1394 ساعت 08:45
محتوای بیشتر در این بخش: « پیام ریاست