اطلاعات تماس معاونت پژوهشی

اطلاعات تماس

تصویر تماس

معاون پژوهشی:

آدرس:
زاهدان - خیابان دانشگاه - ابتدای بلوار جانبازان - معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان
کد پستی: 9816816136

تلفن: 33251573 , 33483650 (054)

فکس: 33251573(054)

http://jdsvb.ac.ir

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی معاونت پژوهشی اطلاعات تماس